Nyhedsbrev fra Det Maritime Hus - Maj 2023

Kære Medlemmer af Det Maritime Hus,

Vi håber, I har det godt og ser frem til endnu en sæson med sejlads og sjov. Vi har nogle vigtige opdateringer, vi gerne vil dele med jer.

Ændring af Medlemskaber

Efter en grundig prøveperiode og evaluering har vi besluttet at foretage nogle ændringer i vores medlemskabstyper. Det gælder specifikt vores sommerbolig-medlemskaber, som vi vil begynde at udfase.
Denne ændring er i overensstemmelse med vores forpligtelser som en almennyttig forening. Vi har ansvaret for at registrere brugen af vores udstyr, herunder udfyldelse af log for alle sejladser. Vi skal vide hvem, hvad, hvorhen, og forventet hjemkomst på medlemsniveau. Vi skal også løbende have overblik og kunne se, hvem der er ude på vandet.
Vi arbejder på en digital løsning, der vil gøre denne registreringsproces mere effektiv for alle medlemmer. Men som følge heraf, og fordi vores forsikring igennem DGI kun dækker navngivne medlemmer, vil vi ophøre med sommerbolig-medlemskaberne.
Vi vil meget gerne opfordre vores nuværende sommerboligmedlemmer til at overveje et familiemedlemsskab. Prisen forbliver 750 kroner for 2 personer over 25 år og 3 personer under 25 år.

Fornyelse af Medlemskaber

Når det er tid til fornyelse af kontingentet, vil vi spørge, om I ønsker et familiemedlemsskab i stedet. Vi håber, at denne overgang vil være glidende, og at vi sammen kan fortsætte vores fælles passion for det maritime liv.
Vi sætter stor pris på jeres forståelse og tålmodighed under denne overgang. Som altid, er vi her for at svare på eventuelle spørgsmål, I måtte have.


På vegne af bestyrelsen ønsker vi jer en fantastisk sommer fuld af sejlads og gode tider i Det Maritime Hus.
MANDAG den 17. april 2023
Hej medlemmer,

Vi vil hermed gerne invitere jer til vores ordinære generalforsamling i Det Maritime Hus. Det hele finder sted den 30. april kl. 13.30 på vores adresse.

Vi har en række vigtige punkter på dagsordenen, som inkluderer bestyrelsens beretning, fremlæggelse af årsregnskabet, fastholdelse af kontingent, og selvfølgelig også valg til bestyrelse og revisor. På valg er Jim Johanson og Leif Andersen, der begge stiller op igen. Stephen Barrett har ønsket at udtræde af bestyrelsen, her til generalforsamlingen, hvorfor vi skal have valgt et yderligere bestyrelsesmedlem. Tommy Rios-Jensen genopstiller ikke til revisorposten da han flytter til Sjælland. Og endelig skal vi vælge to suppleanter til bestyrelsen.

Har I har nogle forslag, som I gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, så skal de sendes til formand for bestyrelsen på mail til jimjohanson@gmail.com senest den 22. april.

Endelig dagsorden og bilag vil blive sendt ud mandag den 24. april.

Vi håber, at I vil komme og deltage i generalforsamlingen, og at vi kan få nogle gode diskussioner i gang.

Venlig hilsen,

Pbv. Henrik Fuglsang - kasserer
Kære medlemmer i Det Maritime Hus

Vi vil gerne invitere dig til en arbejdsdag i Det Maritime Hus søndag den 30. april, hvor vi sammen skal gøre det sidste klar til standerhejsning den 5. maj. Vi ser frem til en hyggelig og produktiv dag, hvor vi sammen får skabt de bedste rammer for vores kommende sejlsæson.


 
Dagens program er som følger:

 
Kl. 9.00: Vi starter dagen med morgenbrød, kaffe og te, hvor vi mødes og får en god start på dagen.

Kl. 9.30: Vi går i gang med arbejdsopgaverne, som vil inkludere rengøring, oprydning, de sidste småreparationer og forberedelse til standerhejsning.

Kl. 13.00: Arbejdsdagen afsluttes, og vi vil sørge for lidt vådt og tørt, så vi kan hygge os og slappe af inden generalforsamlingen.


Kl. 13.30: Generalforsamling i foreningen, hvor vi vil gennemgå årets aktiviteter, budget og vælge bestyrelsesmedlemmer.

 
Vi håber, at du har lyst til at deltage i denne arbejdsdag og bidrage til fællesskabet i Det Maritime Hus. Det er en fantastisk mulighed for at møde andre medlemmer og frivillige, lære nye færdigheder og gøre en forskel for vores forening.

Tilmelding er ikke nødvendig, men vi vil sætte pris på, hvis du kunne give en tilbagemelding om din deltagelse, så vi kan sørge for nok morgenbrød og forfriskninger til alle. Send gerne en e-mail til henfug@gmail.com eller en SMS til 52408498.

Vi glæder os til at se dig den 30. april til en spændende og hyggelig arbejdsdag!

Med venlig hilsen.

Jim Johanson, Formand for Det Maritime Hus
Det Maritime Hus | Vestre Mole 28D | 8585 Glesborg | Djurslands Bank reg7320 konto1834543 - MobilePay 35916