Invitation til fælles hyggeaften og dialogmøde i DMH

Mandag den 27. januar kl.17.00 i DMH, Vestre Mole 28D

Arrangementet er for alle interesserede

Vi byder på et godt og gratis måltid aftensmad - drikkevarer kan købes, men allerførstGODT NYTÅR”
For Det Maritime Hus byder 2020 op til et forøget aktivitetsniveau i og omkring foreningen.
Vi tager nu hul på den 3. sæson, hvor vi har store forventninger og lyst til at styrke klubbens vifte af tilbud. Aktuelt er bestyrelsen ved at lægge sidste hånd på årshjulet for foreningens aktiviteter.
Vi prioriterer ønsket om skemalagte aktiviteter men med god plads til aktiviteter der opstår ad hoc/spontant i løbet af året.


Vi har i foreningen fået bevilget støtte fra Real-Dania og Lokale og Anlægsfonden hvor vi har ansøgt om midler til at udvikle og konkretisere en optimering af de fysiske rammer for Det Maritime Hus. Vi har opnået støtte med 200.000 kroner og stiller derudover med en medfinanciering på 40.000 kroner, hvilket Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn tegner sig for.


Vi vil rigtig gerne orientere og fortælle om hvad der ligenu er i støbeskeen og ikke mindst sikre at alle skal kunne bidrage og kvalificere det videre forløb.


Med arrangementet vil vi også gerne sige stor TAK til den hjælpsomme gruppe der redede vores strandede tømmerflåde for yderligere ødelæggelse.hilsen
Bestyrelsen i DMH
Tilmelding senest torsdag den 23. januar til:

henfug@gmail.com eller SMS til 52408498 


 
 
Bliv medlem

Enkeltmedlemskab     350kr/år
Familiemedlemskab   750kr/år
Endagsmedlemskab     50kr
Endagsfamilie             150kr
Besøg vores side
Det Maritime Hus | Vestre Mole 28D | 8585 Glesborg |