NYHEDER FRA FORENINGEN - 2020

JUNI
MAJ

APRIL

COVID 19 sætter sine begrænsninger for aktiviteterne i Det Maritime Hus.

Der vil således ikke blive afholdt arrangementer og forsamlinger i klubhuset,
det gælder indtil der kommer nye retningslinjer fra myndighederne og DGI.

 
Til gengæld er det fra mandag den 27. april muligt at gøre brug af klubbens udstyr,
hvor aktuelt fire kajakker er klar til brug for klubbens medlemmer.
Øvrigt udstyr kommer til i den takt det bliver klargjort.
Der er ikke instruktion eller mulighed for instruktør lige nu, så skal du ud i kajak skal du være øvet
og holde dig orienteret omkring reglerne for brug af klubbens kajakker.
Har du brug for mere information omkring KAJAK er du velkommen til at kontakte
Kim Munkholm på 40767934 eller Kim Lanzky på 40406126.

 
 
Du skal selv medbringe den nødvendige beklædning/udstyr, så smittespredning kan undgås.
Inden brug af udstyr skal hænder vaskes og sprittes af.
Vask pagaj og kajak der hvor der sker berøring, dette gentages ved hjemkomst.
Der forefindes sæbe til formålet i foreningen men med hensyn til håndsprit skal du selv have det med.
Begræns adgangen til klubhuset til det allermest nødvendige, og følg de ophængte vejledninger.

 
 
Vi indfører samtidigt et nyt reservationssystem, hvor medlemmer kan reservere klubbens udstyr.
I første omgang er det kun muligt at reservere kajakker, men det øvrige udstyr kommer løbende på
og i den takt vi får det klargjort og oprettet i systemet.

 
 
Som medlem i foreningen vil du modtage et invitationslink som du skal bruge
for blive oprettet i Min Forening og gøre brug af appen.
Efterfølgende kan du hente appen i enten APP STORE eller GOOGLE PLAY.
Har du et familiemedlemskab skal alle personer der er under medlemskabet oprettes hver for sig,
undtaget er børn der kan oprettes under forældre/bedsteforældre.

 
 
(se video for oprettelse af børn under forældre: https://youtu.be/bJ5HajYj51I )
 
 
Er du ikke medlem i Det Maritime Hus og ønsker et medlemskab, skal du indmelde dig ved at bruge dette link:

http://www.detmaritimehus.dk/nyt-medlem

Prisen er 350 kroner/år for et enkelt medlemskab og 750 kroner/år for et familiemedlemskab.
Medlemskabet er gyldigt i et kalenderår og der opkræves nyt kontingent i februar måned.
Medlemskab der tegnes efter den 1. september vil i det efterfølgende år blive
godskrevet for 150 kroner for et enkeltmedlemskab
og med 300 kroner for et familiemedlemskab.

 
Du har også mulighed for at tegne et dagsmedlemskab, det koster 100 kroner der indbetales på
MobilePay 35916 
med teksten: ”dagsmedlem” samt "dit navn”.
Inden du opretter dig og betaler skal du sikre dig at der er folk fra Det Maritime Hus tilstede ved huset,
som kan være behjælpelige med udlevering af udstyr og kontrollere at det er ledigt.
På opslagstavlen udenfor indgangsdøren kan du også finde telefonnumre,
hvor du kan få kontakt til klubben og her aftale og reservere udstyr.
Generelt er det sådan at udstyr kan reserveres til brug i 3 timer, og det er hvad et dagsmedlemskab omfatter.
Kunne du efterfølgende tænke dig at blive medlem fratrækker vi beløbet i dit årskontingent.

 
 
Som noget nyt vil vi, på forsøgsbasis i år, tilbyde et sommerhusmedlemskab for 750 kroner for 2020.
Vilkår og tegning af medlemskab vil komme på hjemmesiden indenfor de næste 14. dage.
Vi vil ved årets afslutning se om det har fungeret tilfredsstillende og om der er behov for justeringer.
Vi prøver hermed at imødekomme et ønske fra flere sommerhusejere om at kunne tegne et medlemskab,
der er knyttet specielt til sommerhuset.

 
Generalforsamlingen i foreningen er stadig udsat,
men vi håber meget at det kan blive muligt at afholde den i september måned.

 
 
Ellers kan vi fra bestyrelsen berette at der hersker en hel del travlhed med mødevirksomhed,
der i disse tider mest foregår digitalt.
Møderne handle alt overvejende om den proces der er blevet sat i gang da Det Maritime Hus,
som en del af MiN Landsbyklynge,
blev bevilget 200.000 kroner fra Realdania og Lokale Og Anlægsfonden.
Pengene skal anvendes til et skitseprojekt for en optimering af faciliteterne,
en bredere fundering af klyngeprojektet til gavn for nuværende og kommende brugere
og i tæt dialog og samspil med havnen.
Havnen har på den baggrund medfinansieret med 40.000 kroner.

 
 
Til at skitsere og beregne projektet, indenfor en endelig ramme på 8.000.000 kroner ex.moms,
har Det Maritime Hus indgået kontrakt med NORRØN ARKITEKTER.
Processen har været tidsmæssigt presset på grund af Corona situationen,
set i forhold til de deadlines som Realdania + LOA har stillet.
I den oprindelige plan for processens afvikling var der programsat afholdelse af to workshop
for interessenter i projektet
(brugere, borgere, erhverv, turisme, kyststrategi, verdensmål etc.).
Det bliver der pt. arbejdet med at afvikle under andre former, der ikke kræver et større fremmøde.
Det er NORRØN ARKITEKTER der udfører detailplanlægning og eksekverer,
bistået af Ikki Lyng der er ansat som procesleder.
Så i bestyrelsen ser vi frem til at der kommer mere kød på projektet og,
ikke mindst, gang i den helt nødvendige dialog.

 


 
Bestyrelsen vil hermed erklære sæson 2020 for åbnet. 
Så selv om vi ikke kan mødes og markere åbningen med standerhejsning,
håber vi på et fantastisk godt vejr og en formidabel aktivitet for hele sæsonen.

 
 
Velkommen til alle

Bestyrelsen i DMH
 
 
 

 
MARTS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AFLYST


GENERALFORSAMLING i DET MARITIME HUS

&

STANDERHEJSNING

Lørdag den 28. marts 2020 - fra klokken 13.00 – 16.00


Bestyrelsen i Det Maritime Hus har besluttet at aflyse p.gr.a. udbreddelsen af Coronavirusset.

Der bliver indkaldt til Generalforsamling så snart det kan lade sig gøre.

Det vil ske med 14 dages varsel og med udsendelse af dagsorden 8 dage før afholdelse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FEBRUAR
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hej.

Lidt info om hvad der er planlagt for kajaksejladsen i 2020.

Faste dage i perioden fra den 31. marts til den 15. oktober 2020 begge dage incl.

Tirsdage og torsdage fra kl. 16 til kl. 19.

Kommer man senere end kl. 16 aftales det med Kim L.  40406126 eller Kim M. 40767934.

Derudover kan man sejle kajak når man har lyst efter de gældende regler.

Der er planlagt eventdage lørdag den 13. juni, hvor vi roer en lidt længere tur mod øst eller der er indlagt pause undervejs medbragt kaffe/mad.
Og lørdag den 19. september finder vi et godt sted at sætte kajakkerne i vandet.

For begge dage gælder det at der udsendes program ca. 14 dage før aktiviteten.

Der udsendes en sms hvis en sejlads aflyses.

Vi håber på mange gode sejlture på vandet i 2020.

De bedste sejlhilsner
DMH Kajakudvalget.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BLIV MEDLEM


  

Enkeltmedlemsskab 

350kr/år

Familiemedlemsskab

750kr/år

Feriebolig

750kr/år

                              

 

OM SOMMERHUSE OG FERIELEJLIGHEDER
MEDLEMSSKAB AF DET MARITIME HUS
SE INFORMATION TRYK
 HER

 

KALENDER


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
28-01-2021
-

Viser: 1 uge frem
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Besøg vores side
Det Maritime Hus | Vestre Mole 28D | 8585 Glesborg |