NYHEDER FRA FORENINGEN - 2020

MARTS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AFLYST


GENERALFORSAMLING i DET MARITIME HUS

&

STANDERHEJSNING

Lørdag den 28. marts 2020 - fra klokken 13.00 – 16.00


Bestyrelsen i Det Maritime Hus har besluttet at aflyse p.gr.a. udbreddelsen af Coronavirusset.

Der bliver indkaldt til Generalforsamling så snart det kan lade sig gøre.

Det vil ske med 14 dages varsel og med udsendelse af dagsorden 8 dage før afholdelse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FEBRUAR
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hej.

Lidt info om hvad der er planlagt for kajaksejladsen i 2020.

Faste dage i perioden fra den 31. marts til den 15. oktober 2020 begge dage incl.

Tirsdage og torsdage fra kl. 16 til kl. 19.

Kommer man senere end kl. 16 aftales det med Kim L.  40406126 eller Kim M. 40767934.

Derudover kan man sejle kajak når man har lyst efter de gældende regler.

Der er planlagt eventdage lørdag den 13. juni, hvor vi roer en lidt længere tur mod øst eller der er indlagt pause undervejs medbragt kaffe/mad.
Og lørdag den 19. september finder vi et godt sted at sætte kajakkerne i vandet.

For begge dage gælder det at der udsendes program ca. 14 dage før aktiviteten.

Der udsendes en sms hvis en sejlads aflyses.

Vi håber på mange gode sejlture på vandet i 2020.

De bedste sejlhilsner
DMH Kajakudvalget.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KALENDER
Bliv medlem

Enkeltmedlemskab     350kr/år
 
Familiemedlemskab   750kr/år

Endagsmedlemskab     150kr

 
Besøg vores side
Det Maritime Hus | Vestre Mole 28D | 8585 Glesborg |