Det Maritime Hus afholder GENERALFORSAMLING lørdag den 17. april 2021.

klokken 13.00 – 14.30

 
 
Generalforsamlingen bliver afholdt digitalt over ZOOM, der vil blive udsendt link til alle medlemmer på den oplyste mailadresse fra medlemskartoteket (hver opmærksom på at mailen kan ende i SPAMFILTER – da det er en massefremsendelse). Sammen med linket følger også en vejledning. For de som ønsker at prøve teknikken af inden generalforsamlingen, vil der ligeledes blive udsendt link til testmøde lørdag den 17.april om formiddagen. Til selve generalforsamlingen kan man komme på fra klokken 12.30, så teknikken kan være på plads inden mødestart, så log på i god tid inden mødet.
 
 
Dagsordenen:
 
  1. Valg af dirigent og stemmetællere
Afstemningen om valg til bestyrelsesposter vil blive afviklet digitalt, og vil være anonym.
  1. Bestyrelsens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  3. Bestyrelsen efterspørger om der er et behov for et ungdomsforum med en repræsentation ind i bestyrelsen, for at sikre fokus på de unges ønsker og behov.
  4. Forslag til handlingsplan og budget
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
Der er valg til tre bestyrelsesposter:
På valg er: Anton Høgh, Per Nielsen og Kim Munkholm
Der er valg til 2 suppleantposter:
På valg er: Rasmus Jensen
  1. Valg af revisor
Tommy Jensen er på valg
  1. Eventuelt
 
Ønsker man at melde sit kandidatur, kan det ske mundtligt eller på chatten under selve generalforsamlingen.
 
 
På vegne af Bestyrelsen i Det Maritime Hus.
Henrik Fuglsang
kasserer

Følg LINK og se nyheder fra Midten - DET MARITIME HUS

https://livetimidten.dk/folkets-fejring/
 

 

   

30. JANUAR 2021 OPDATERING - SÅDAN ER SITUATIONEN OMKRING COVID-19:

 
 
Der er lige nu lukket for alle aktiviteter i Det Maritime Hus, men vi håber så småt at kunne gå igang
med forberedelser/klargøring til sæson 2021 når vi når marts måned, så kryds fingre for det!

I bestyrelsen holder vi møder digitalt, senest 25. januar hvor vi her tog hul på planlægningen for den
kommende sæson og med forberedelse til afholdelse af generalforsamling for foreningens medlemmer.
Vi vil snarest sende yderlige informationer herom ud til medlemmerne.

På trods af et 2020 i Coronanes tegn, og med deraf følgende indskrænkning i aktiviteterne, var der
pæn fremgang i medlemstallet - og vi mærker efterhånden et stort pres på lokaliteterne, hvor vi også
er kraftigt udfordret af pladsmangel til opmaganiseringen af udstyret.

Det håber vi på der kommer en fremtidig løsning på, men mere om det i et senere nyhedsbrev
Det Maritime Hus | Vestre Mole 28D | 8585 Glesborg |